Altervedo’s Weblog

Web and tech

Αρχείο για Internet Explorer

Προστατέψτε…ό,τι πληκτρολογείτε

Είναι καιρός που έγινε της μόδας να έχουμε κάποιο anti-keylogging πρόγραμμα στο pc μας. Βέβαια, χρήστες που είχαν και έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία για την ασφάλειά τους και ειδικότερα για την ασφάλεια δεδομένων, εδώ και χρόνια φροντίζουν να μην πέσουν θύματα των keyloggers με διάφορους τρόπους.

Αλλά ας δούμε λίγο τι είναι το είδος malware που ακούει στο όνομα keylogger. Στην πραγματικότητα λέμε ότι ένα πρόγραμμα διαθέτει λειτουργίες keylogging, δηλαδή καταγραφής των χαρακτήρων που ανταποκρίνονται σε χτυπήματα στα πλήκτρα. Ένα keylogger δεν είναι εξ’ορισμού malware. Διάφορα νόμιμα και παντελώς αθώα προγράμματα παρακολουθούν το τι πληκτρολογούμε για να ξεκινήσουν αν χρειαστεί συγκεκριμένες ρουτίνες ή λειτουργίες. Για παράδειγμα το πρόγραμμα που ελέγχει την usb tv σας, παρακολουθεί το πληκτρολόγιο ώστε αν πατηθεί κουμπί που αντιστοιχεί σε λειτουργία του, π.χ. αλλαγή καναλιού, να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Στο σημείο αυτό μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά ενός malware που διαθέτει λειτουργίες keylogging και ενός οποιουδήποτε άλλου προγράμματος που παρακολουθεί το πλήκτρολόγιο για να εκτελέσει λειτουργίες. Το malware keylogger, συλλέγει τα δεδομένα που εισάγουμε μέσω πληκτρολογίου και συνήθως τα αποστέλλει σε servers online, διαμέσω των οποίων τα δεδομένα μας καταλήγουν στα χέρια ατόμων που στις περισσότερες περιπτώσεις θα τα χρησιμοποιήσουν για απάτες, των οποίων θύματα μπορεί να πέσουμε εμείς οι ίδιοι ή και τρίτοι. Σε αντίθεση, όλα τα άλλα νόμιμα προγράμματα, όπως είπα και πιο πάνω, καταγράφουν στιγμιαία το τι πληκτρολογούμε για την εκτέλεση λειτουργιών.

Στην πραγματικότητα οι keyloggers είναι μια ευρύτερη κατηγορία malware που τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει εξελιγμένες λειτουργίες και «γνώση» του γεγονότος ότι το pc δεν είναι μόνο πληκτρολόγιο, αλλά ένα πολύπλοκο οπτικο-ακουστικό σύστημα. Έτσι, καίτοι τα ονομάζουμε απλά keyloggers, δηλαδή καταγραφείς πλήτρων (πληκτρολόγησης), στις μέρες μας τα malware keyloggers φροντίζουν να μας κατασκοπεύουν μέσω της webcam, παρακολουθώντας το clipboard των windows, «τραβώντας» κατά τακτά διαστήματα screenshots του desktop μας, παρακολουθώντας τα clicks του mouse μας και φυσικά το πληκτρολόγιό μας.

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε; Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το antivirus και το firewall που συναντάμε στα περισσότερα pc χρηστών, στις περισσότερες περιπτώσεις δε θα σας βοηθήσουν. Ή για να το θέσω πιο σωστά, το antivirus θα σας βοηθήσει αν το malware είναι γνωστό και το signature του έχει προστεθεί στη βάση δεδομένων του. Επίσης ίσως να πιάσει κάτι αν διαθέτει εντοπισμό διαμέσου heuristics και έχετε ρυθμίσει σωστά την ευαισθησία του μηχανισμού. Το κλασσικό firewall…μπορεί να σας ενημερώσει για κάποια επικοινωνία προς τον έξω κόσμο..ωστόσο…θα μπορούσατε άνετα να πατήσετε να επιτραπεί η ενέργεια, μιας και η ειδοποίηση του firewall μπορεί να μην σας δώσει να καταλάβετε για το τι ακριβώς πρόκειται, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι συχνά malware keyloggers εμφανίζονται και σαν νόμιμες εφαρμογές. Επίσης, αν το malware δεν είναι ένα καθαρό keylogger αλλά διαθέτει άλλες μολυσματικές ιδιότητες, τότε πιθανότατα θα φροντίσει να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο, χρησιμοποιώντας κάποιο μολυσμένο αρχείο του συστήματος ή κάνοντας inject κώδικα σε κάποια εφαρμογή για την οποία έχετε ήδη δώσει άδεια, μέσω του firewall, να έχει πρόσβαση στο internet.

Συνεπώς το antivirus μόνο του…ειδικά αν πρόκειται για πρόσφατη ή 0day απειλή είναι μάλλον αδύνατον να σας προστατέψει. Το firewall, αν είναι ένα κλασσικό firewall, πιθανότατα και αυτό θα κάνει νανάκια.

Τι χρειαζόμαστε λοιπόν; Απαραίτητη, όχι μόνο για τους keyloggers αλλά γενικότερα για την προστασία από κάθε είδος malware, είναι η real time προστασία από ένα πρόγραμμα τύπου HIPS. Δηλαδή, Host based Intrusion Prevention System. Πρόκειται για εφαρμογές που παρακολουθούν τις ενέργειες που εκτελούνται στο σύστημα. Αν οι ενέργειες αυτές διαπιστωθεί ότι έχουν ως σκοπό την «αλλοίωση» του συστήματος, με βάση προκαθορισμένους κανόνες, κανόνες που έθεσε ο διαχειριστής του συστήματος ή με βάση την ανάλυση της συμπεριφοράς μιας εφαρμογής ( αν το HIPS σας δουλεύει και ως behaviour based anti-malware ), τότε, μπλοκάρετε η εκτέλεση της εφαρμογής και η αποφυγή μιας μόλυνσης ή της παρακολούθησής μας στην περίπτωση των keyloggers.

Στις μέρες μας οι πιο γνωστές και αξιόλογες εφαρμογές τύπου firewall (ή security suites) διαθέτουν και κάποιο HIPS component. Συνεπώς, φρόνιμο είναι να ελέγξετε αν το firewall σας διαθέτει λειτουργίες HIPS ( πιθανότατα θα το έχετε καταλάβει ήδη μιας και θα διαπιστώσατε ότι σας «ενοχλεί» με μηνύματα που δεν αφορούν μόνο την πρόσβαση στο internet ). Αν το firewall σας δε διαθέτει HIPS, μπορείτε να προσθέσετε στο σύστημά σας κάποιο καθαρό HIPS ή να περάσετε σε ένα firewall με HIPS. Θα ήθελα να τονίσω, ότι συχνά free versions εμπορικών firewalls…περιορίζουν τις δυνατότητες του HIPS τους ή κάνουν δυσκολότερη τη ρύθμισή του.

Μια άλλη επιλογή για την προστασία σας είναι τα λεγόμενα behaviour based anti-malware. Δηλαδή προγράμματα που επεμβαίνουν για τον τερματισμό ή διακοπή εκτέλεσης μιας εφαρμογής μετά από ανάλυση της συμπεριφοράς της. Αν η συμπεριφορά της χαρακτηρίζεται από «κινήσεις» που μπορεί να θεωρηθούν ύποπτες για την ασφάλεια τους συστήματος…τότε το πρόγραμμα επεμβαίνει αυτόματα για τον τερματισμό της ύποπτης εφαρμογής ή σας ρωτά για το τι πρέπει να κάνει.

Συχνά HIPS και behaviour based anti-malware μπλέκονται και έτσι θα συναντήσετε προγράμματα που συνδυάζουν και τις δύο μεθόδους προστασίας.

Για μια πιο extra ή αν θέλετε…πιο εξειδικευμένη προστασία…μπορείτε παράλληλα να εγκαταστήσετε κάποιο εξειδικευμένο anti-keylogger πρόγραμμα. Όχι πως το HIPS σας στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι αρκετό. Αλλά αν νοιώθετε την ανάγκη για το επιπλέον, τότε σας χρειάζετε ένα anti-keylogger. Δε θέλω να προτείνω κάποιο μιας και για να το κάνω…θα πρέπει να έχω ποιοτικά στοιχεία για κάποια από αυτά. Το να κρίνετε γενικότερα τα προγράμματα ασφάλειας, δεν είναι εύκολο και επιπλέον το web είναι γεμάτο με μη αντικειμενικές και μη εξειδικευμένες γνώμες. Οπότε, στην περίπτωση των anti-keyloggers δεν είμαι σε θέση να σας προτείνω κάτι. Θα μπορούσα να το κάνω…ίσως ακολουθώντας κάποια τάση ή μόδα…αλλά τότε δε θα ήμουν σοβαρός απέναντί σας. Προσωπικά δε χρησιμοποιώ κάποιο anti-keylogger.

Έχω ωστόσο να σας προτείνω κάτι απλό και δωρεάν…δεν είναι ολοκληρωμένο anti-keylogger πρόγραμμα…δεν τρώει πηγές από το σύστημά σας και πιστεύω ότι καλό είναι να υπάρχει στο οπλοστάσιό σας. Πρόκειται για το Κeyscrambler Personal. Είναι δωρεάν, προστατεύει μόνο ό,τι πληκτρολογείτε μέσα στον Firefox, Internet Explorer και Flock. To Keyscrambler κρυπτογραφεί τα πατήματα των πλήκτρων σε άμεση επικοινωνία με τους drivers του πληκτρολογίου σε επίπεδο kernel. Η κρυπτογράφηση αυτή με τη χρήση του συγκεκριμένου μηχανισμού είναι ικανή να σας προστατεύσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Στον τομέα της ασφάλειας των υπολογιστών ποτέ κάτι δεν είναι σίγουρο, μιας και οι δημιουργοί των malware βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους για να αποφύγουν ή να προηγηθούν των προγραμμάτων ασφάλειας.

Ωστόσο, το να έχετε το Keyscrambler Personal εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας σίγουρα δε βλάπτει. Το αντίθετο, υπάρχει περίπτωση να σας σώσει κάποια στιγμή. Ειδικότερα, συνδυασμένο με κάποιο καλό antivirus, firewall, HIPS και behaviour based anti-malware μπορεί αποτελέσει ένα ακόμα σημαντικό κομματάκι στο pazzle της ασφάλειας του pc σας.

Το Keyscrambler Personal μπορεί να εγκατασταθεί ως πρόγραμμα, οπότε προστατεύει την πληκτρολόγηση στα παράθυρα των Firefox, Internet Explorer και Flock, είτε ως Firefox addon, οπότε ενεργοποιείται μόνο με το άνοιγμα του Firefox.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω…ότι όλα αυτά για τα οποία μιλάμε καταντούν σχεδόν ανούσια αν χρησιμοποιείτε, από την αρχή που στήσατε το σύστημά σας, κάποιο πρόγραμμα που διαμέσω ενός virtual environment φροντίζει για την ασφάλειά σας. Μιλάω για προγράμματα τύπου Sandboxie…ή ακόμα καλύτερα τύπου Shadow Defender. Κατά τη γνώμη μου η απόλυτη μέθοδος για την ασφάλειά μας στις μέρες μας. Για αυτά θα μιλήσω κάποια άλλη στιγμή.

Advertisements

Η RC1 του Firefox 3 ακόμα πιο γρήγορη

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του blog Hardware 2.0 του Adrian Kingsley-Hughes, στην ZDNet, που παρουσιάζει ένα νέο γράφημα μετρήσεων της ταχύτητας των διαφόρων browsers, η RC1 του Firefox 3 είναι η πιο γρήγορη έκδοση από όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του Firefox 3 και του Firefox 2. H RC1 αφήνει πίσω της και όλους τους άλλους browsers άλλων εταιρειών, όπως Safari, Opera και Internet Explorer.

Σας θυμίζω ότι η RC1 έκδοση του Firefox 3 έγινε διαθέσιμη πριν λίγες μέρες.

Νέα έκδοση για τον Maxthon

Μια νέα έκδοση για τον Maxthon, browser που χρησιμοποιεί την μηχανή του Internet Explorer αλλά παρέχει αμέτρητα έξτρα features και πιθανότατα μεγαλύτερη ασφάλεια, έγινε διαθέσιμη. Πρόκειται για την έκδοση 2.1.0.1870, που φέρνει πολλές βελτιώσεις και διορθώσεις. To download θα το βρείτε στη διεύθυνση: http://www.maxthon.com/download.htm

Έρευνα για τα πιο δημοφιλή προγράμματα

Από έρευνα ( σε 1500 υπολογιστές – δείγμα ) του InfoWorld  προκύπτει ότι ο FireFox κερδίζει όλο και περισσότερες προτιμήσεις, ενώ φαίνεται να αποτελεί συνειδητή επιλογή των χρηστών. Στην έρευνα ο Internet Explorer κυριαρχεί με ποσοστό πάνω του 80%, ενώ ο  FireFox  χρησιμοποιείται από το 47%  των χρηστών των συστημάτων που αναλύθηκαν. Και επειδή 1 + 1 κάνουν δύο και 80% + 47%  μας κάνει 127% και όχι 100%, προκύπτει ότι πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν και τους δύο browsers ( για τους λόγους τους ).  Τα νούμερα της έρευνας είναι λίγο φουσκωμένα…. Εξάλλου και η ίδια η έρευνα δεν παρέχει καμμιά πληροφορία για τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και δεν ξέρουμε βέβαια πόσο αντιπροσωπευτικό ήταν το δείγμα. Συνεπώς μπορούμε να τη λάβουμε υπόψην μας μερικώς και ως δείγμα τάσεων και συμπεριφορών.

Άλλα προγράμματα που φαίνονται να είναι δημοφιλή με βάση την ίδια έρευνα, είναι το Microsoft Word με προτιμήσεις κοντά στο 60% και το Excel στο 44%. To Outlook χρησιμοποιείται στο 50% των συστημάτων.

Εμφανίζεται ακόμη ο Acrobat Reader με 36%, ενώ στο 35% των συστημάτων φαίνεται να τρέχει το iPodService, γεγονός που δείχνει εγκατεστημένο iTunes ή και κατοχή ενός iPod ή iPhone από τους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων συστημάτων.

Η PayPal σώζει μόνο τον Internet Explorer 7

Η PayPal απειλεί να μπλοκάρει όλους τους browsers που δεν υποστηρίζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, καθώς και όλες τις εκδόσεις των browsers που πλέον δεν υποστηρίζονται από τους δημιουργούς τους.

Η PayPal, υποστηρίζει ότι έχει σκοπό να μπλοκάρει όλους τους browsers που δεν έχουν προστασία anti-phishing και δεν υποστηρίζουν τα πιστοποιητικά προστασίας EV. Στην ουσία όποιος χρήστης θα χρησιμοποιεί browser που δεν ικανοποιεί τα στάνταρντς της PayPal δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις σελίδες της εταιρείας.

Oι browsers που θα μπλόκαρε η PayPal αν εφάρμοζε την ιδέα της άμεσα, θα ήταν σίγουρα όλες οι εκδόσεις του browser της Apple, Safari, όλες οι εκδόσεις του Firefox 1.x, οι εκδόσεις 3, 4, 5 και 6 του Internet Explorer, καθώς και όλες οι εκδόσεις της Opera. Δεν αποκλείεται, αν ακολουθούσε αυστηρά την γραμμή της, να έπρεπε να αποκλείσει και τον Firefox 2.

Στην ουσία ο μόνος browser που ικανοποιεί ακριβώς τις απαιτήσεις της PayPal, out-of-the-box αυτή τη στιγμή, είναι ο Internet Explorer 7. Είναι ο μόνος browser που έχει λειτουργίες anti-phishing και υποστηρίζει τα EV certificates ( Extended Validation Certificates ).

Δε νομίζω πως η PayPal θα προχωρήσει στον αποκλεισμό όλων των browsers ( εκτός από τον Internet Explorer 7 ). Δεν θα ήταν λογικό για μια εταιρεία να αποκλείσει τόσο μεγάλο αριθμό πελατών της από την ιστοσελίδα της. Εξάλλου, ο Firefox και η Opera μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουν, πιστεύω, όλα τα χαρακτηριστικά που θεωρεί ως απαραίτητα η PayPal, αλλά και η Apple δε νομίζω ότι θα θελήσει να μείνει πίσω. Για αυτό το λόγο και η PayPal έμεινε στις γενικές απειλές χωρίς να καθορίσει ημερομηνίες ή χρονικά όρια.

Στο κείμενο A Practical Approach To Managing Phishing ( αρχείο PDF ) ( παράγραφος 4.1 ) η PayPal κάνει αναφορά σε «UnSafe Browsers», καθώς επίσης και στην στρατηγική καθολικού αποκλεισμού κάποιων browsers ή κάποιων εκδόσεων αυτών, και στην εμφάνιση απλών προειδοποιήσεων για κάποιους browsers ή εκδόσεις τους.

Adobe Flash Player, ξανά προβλήματα ασφάλειας

Νέα προβλήματα ασφάλειας για τον Flash Player της Adobe. Η εταιρεία εξέδωσε νέο σημείωμα ασφάλειας APSB08-11 και ταυτόχρονα έκανα διαθέσιμη μια νέα έκδοση του Flash Player, την 9.0.124.0. Τα προβλήματα ασφάλειας αφορούν τις εκδόσεις 9.0.115.0 και προηγούμενες καθώς και την έκδοση 8.0.39.0 και προηγούμενές της.

Τον τελευταίο καιρό ο Flash Player αποτελεί πραγματικά μια πληγή για τα desktop συστήματα καθώς παρουσίασε πολύ συχνά προβλήματα ασφάλειας, που σε αρκετές περιπτώσεις διορθώθηκαν μόνο αφού έγιναν δημόσια γνωστά.

Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια του συστήματός σας είναι αναγκαία η εγκατάσταση της νέας έκδοσης του Flash Player για τους browsers που χρησιμοποιείτε. Έτσι, αν στο σύστημά σας έχετε εγκατεστημένους τους Firefox, Internet Explorer και Safari, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε τρεις διαφορετικούς Flash Players.

Προσωπικά διαπίστωσα ένα πρόβλημα στην εγκατάσταση του flash plugin για τον Firefox 2, αν δεν απεγκατασταθεί μέσω της Προσθαφαίρεσης προγραμμάτων η παλαιότερη έκδοση. Συνεπώς, η καλύτερη τακτική είναι αυτή της απεγκατάστασης όλων των flash plugins που βλέπετε στη λίστα των εγκατεστημένων προγραμμάτων, στην προσθαφαίρεση προγραμμάτων του πίνακα ελέγχου των windows, και στη συνέχεια η εγκατάσταση της νέας έκδοσης για κάθε browser σας διαμέσω της σελίδας: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

IE7 Pro, νέα final έκδοση

Νέα έκδοση του IE7 Pro. Πρόκειται για ένα πολύ ωραίο addon για τον Internet Explorer 7 και 8. Συνοπτικά παρέχει διαχείριση των tabs, ορθογραφικό έλεγχο, Inline Search, Super Drag Drop, επαναφορά μετά από crash, χρήση proxy και αλλαγή αυτού με το Proxy Switcher, δυνατότητα χρήσης των mouse gestures, ιστορικό για τα tabs, Web Accelerator, δυνατότητα αλλαγής του user Agent, Webpage Capturer, μπλοκάρισμα διαφημίσεων, μπλοκάρισμα περιεχομένων flash, δυαντότητα χρήσης άλλων Plugins και άλλα.

Μπορείτε να δείτε τις αλλαγές στη νέα έκδοση 2.2 και να διαβάσετε πιο αναλυτικά τα features του IE7 Pro στην αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας http://www.ie7pro.com/